Quy định mới nhất về điều kiện nhập khẩu phế liệu ở Việt Nam

Quy định mới nhất về điều kiện nhập khẩu phế liệu ở Việt Nam

26/05/2022
Sau khi được cắt bỏ và sửa chữa một số điều kiện không còn phù hợp thì mới đây các cơ quan chức năng đã chính thức thông qua toàn văn quy định mới nhất cho vấn đề nhập...