Phế liệu Phát Thành Đạt – Danh mục các cơ sở được cấp phép nhập khẩu phế liệu

Phế liệu Phát Thành Đạt – Danh mục các cơ sở được cấp phép nhập khẩu phế liệu

Thủ tướng ban hành Quyết định 28/2020/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Trong nội dung này Phát Thành Đạt chi sẻ danh mục các cơ sở được cấp...