Bài viết

Một số thông tin cần biết về huấn luyện chó bảo vệ chủ

Hiện nay có rất nhiều giống chó khác nhau, có giống chó thì dùng để làm cảnh, còn có những giống chó được sử dụng vào mục đích giữ nhà, bắt giữ trộm c...

Đọc tiếp

2020/06/13Thể loại : Huấn luyện chóTab :

Train Becgie toilets in the right place

How to huấn luyện chó Becgie puppies to defecate in the right place is quite simple. Initially, you choose to give them a fixed toilet. Note must not ...

Đọc tiếp

2020/04/27Thể loại : Huấn luyện chóTab :

What is the purpose of dog training?

-  Dog training  is to teach dogs to be obedient and to protect their owners - properties. - Be alert and attack strangers - thieves and robbers. - Av...

Đọc tiếp

2020/04/24Thể loại : Huấn luyện chóTab :