Một số thông tin cần biết về huấn luyện chó bảo vệ chủ

Một số thông tin cần biết về huấn luyện chó bảo vệ chủ

13/06/2020
Hiện nay có rất nhiều giống chó khác nhau, có giống chó thì dùng để làm cảnh, còn có những giống chó được sử dụng vào mục đích giữ nhà, bắt giữ trộm cắp, bảo vệ chủ nhà… Đối...
Train Becgie toilets in the right place

Train Becgie toilets in the right place

27/04/2020
How to huấn luyện chó Becgie puppies to defecate in the right place is quite simple. Initially, you choose to give them a fixed toilet. Note must not change seats. Choose a suitable and convenient place as this will be where they go to the toilet both...
What is the purpose of dog training?

What is the purpose of dog training?

24/04/2020
–  Dog training  is to teach dogs to be obedient and to protect their owners – properties. – Be alert and attack strangers – thieves and robbers. – Avoid harmful foods or drinks such as: poison, dog baits, … – Go...