B谩o gi谩 t么n S贸ng Ng贸i c岷璸 nh岷璽 2021

05/04/2021L瓢峄 xem: 211

T么n s贸ng ng贸i l脿 s岷 ph岷﹎ hi峄噉 r岷 膽瓢峄 c谩c ch峄 nh脿 瓢u ti锚n l峄盿 ch峄峮 b峄焛 c贸 nhi峄乽 m岷玼 t么n 膽岷筽, 膽岷縩 t峄 nhi峄乽 th瓢啤ng hi峄噓 t么n, gi谩 ph霉 h峄.

B谩o gi谩 t么n S贸ng Ng贸i c岷璸 nh岷璽 b峄焛 T么n th茅p S谩ng Chinh g峄璱 t峄沬 qu媒 kh谩ch h脿ng. Th么ng tin B谩o gi谩 t么n S贸ng Ng贸i ch煤ng t么i cung c岷 膽岷 膽峄 c谩c lo岷 t么n t峄 c谩c th瓢啤ng hi峄噓 Hoa Sen, TVP, SSSC, Th膬ng Long, H貌a Ph谩t …

Trong n峄檌 dung n脿y ch煤ng ta s岷 t矛m hi峄僽 B谩o gi谩 t么n S贸ng Ng贸i, c谩c th么ng tin v峄 t么n s贸ng ng贸i.

Gi谩 t么n s贸ng ng贸i ruby

B谩o gi谩 t么n S贸ng Ng贸i t峄 S谩ng Chinh

Hi峄噉 nay c贸 nhi峄乽 膽啤n v峄 cung c岷 t么n gi岷 ng贸i m脿u l么ng x谩m t峄 c谩c th瓢啤ng hi峄噓 t么n cho n锚n 膽峄 nh岷璶 膽煤ng b谩o gi谩 qu媒 kh谩ch n锚n t矛m t峄沬 膽峄媋 ch峄 ph芒n ph峄慽 t么n l峄沶 v脿 uy t铆n.

C么ng ty t么n th茅p S谩ng Chinh l脿 膽岷 l媒 c岷 1 chuy锚n ph芒n ph峄慽 c谩c s岷 ph岷﹎ t么n Hoa Sen, Vi峄噒 Nh岷璽, 膼么ng 脕 … tuy t铆n.

C么ng ty ch煤ng t么i th瓢峄漬g xuy锚n c岷璸 nh岷璽 b岷g b谩o gi谩 t么n n贸i chung v脿 B谩o gi谩 t么n S贸ng Ng贸i n贸i ri锚ng.

Th么ng tin B谩o gi谩 t么n S贸ng Ng贸i c岷璸 nh岷璽 b峄焛 s谩ng Chinh th么ng qua:

Hotline: 097 555 5055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777

Tham kh岷 gi谩 c谩c s岷 ph岷﹎ t么n kh谩c:

T么n s贸ng ng贸i c贸 nh峄痭g lo岷 n脿o?

STTLo岷 t么n
(Quy c谩ch)
M脿uKh峄 ng贸i
10,35 鈥 TVP膼峄聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
20,35 鈥 SSSC膼峄聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
30,35 鈥 SSSCX谩m- L么ng Chu峄檛聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
40,35 鈥 Hoa sen膼峄聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
50,35 鈥 Hoa senX谩m- L么ng Chu峄檛聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
60,4 鈥 Hoa sen膼峄聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
70,4 鈥 Hoa senX谩m- L么ng Chu峄檛聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
80,4 鈥 SSSC膼峄聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
90,4 鈥 SSSCX谩m- L么ng chu峄檛聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
100,4 鈥 Th膬ng Long膼峄聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
110,4 鈥 Th膬ng LongX谩m聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
120,4 鈥 Th膬ng LongN芒u 膼岷 Hoa C瓢啤ng聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
130.4- SY STEELVINA膼峄 nh谩m聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
140.4- SY STEELVINACafe nh谩m聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
150.4- SY STEELVINA膼en nh谩m聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
160.4- H貌a Ph谩t膼峄聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
170.4- H貌a Ph谩tX谩m- L么ng chu峄檛聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
180.4- Olympic膼峄聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03
190.4- Zacs Bluescope hoa c瓢啤ng xanhXanh聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1,03

Tham kh岷: Gi谩 t么n s贸ng ng贸i

T么n s贸ng ng贸i L脌 G脤?

V峄沬聽c么ng ngh峄嚶爏岷 xu岷 hi峄噉 膽岷 th矛 c谩c s岷 ph岷﹎聽t么n s贸ng ng贸i聽g岷 nh瓢 gi峄憂g 膽岷縩 100% so v峄沬 c谩c lo岷 ng贸i l峄 m谩i. 膼岷穋 bi峄噒, s岷 ph岷﹎ n脿y c貌n c贸 lo岷 ch峄憂g n贸ng r岷 t峄憈 th铆ch h峄 膽峄 s峄 d峄g trong m霉a n岷痭g n贸ng. Gi煤p mang l岷 c岷 gi谩c m谩t m岷 cho kh么ng gian.

T么n s贸ng ng贸i聽cao 25mm s峄 d峄g th茅p n峄乶 G300 m岷 k岷絤, m岷 h峄 kim nh么m k岷絤 ph峄 m脿u ch岷 l瓢峄g cao c岷 theo ti锚u chu岷﹏ Nh岷璽 B岷 v脿 Ch芒u 脗u. 膼瓢峄 gia c么ng v峄沬 膽峄 d脿y t么n th瓢峄漬g 膽瓢峄 s峄 d峄g l脿 t么n m脿u 4,5 zem ho岷穋 5 zem. S岷 xu岷 theo ti锚u chu岷﹏ 膽o l瓢峄漬g ch岷 l瓢峄g TCCS 02,03,04,05/CT.HH.

T么n s贸ng ng贸i聽ra 膽峄漣 nh瓢 m峄檛 gi岷 ph谩p h峄痷 铆ch nh岷 cho c谩c c么ng tr矛nh x芒y c贸 m峄檛 m谩i nh脿 ch岷痗 ch岷痭 v峄沬 v岷 膽岷筽 n峄昳 b岷璽. B峄焛 m谩i nh脿 l脿 ph岷 r岷 quan tr峄峮g trong b岷 c峄 m峄檛 k岷縯 c岷 c么ng tr矛nh n脿o. Do 膽贸, t么n s贸ng ng贸i s岷 膽em 膽岷縩 cho ng么i nh脿 c峄 b岷 m峄檛 s峄 c岷 ti岷縩 m峄沬, m峄檛 b瓢峄沜 ph谩t tri峄僴聽 m峄沬 cho ng脿nh x芒y d峄眓g

Lo岷聽t么n gi岷 ng贸i聽n脿y 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 d岷g s贸ng theo ki峄僽 ng贸i T芒y. V峄沬 nhi峄乽 m脿u s岷痗 v脿 膽峄 d脿y kh谩c nhau. Mang 膽岷縩 cho b岷 nhi峄乽 l峄盿 ch峄峮 ph霉 h峄 v峄沬 phong c谩ch ki岷縩 tr煤c ng么i nh脿 m矛nh.

峄╪g d峄g t么n s贸ng ng贸i

V峄沬 nh峄痭g 膽岷穋 t铆nh tr锚n th矛 s岷 ph岷﹎聽t么n s贸ng ng贸i聽膽瓢峄 s峄 d峄g l峄 m谩i cho c谩c聽ki岷縩 tr煤c nh脿 bi峄噒 th峄 ho岷穋 m谩i nh脿 c贸 膽峄 d峄慶 l峄沶

M谩i t么n s贸ng gi岷 ng贸i聽l脿 v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g 膽瓢峄 d霉ng ph峄 bi岷縩 cho nh峄痭g ng么i nh脿 c贸 ki岷縩 tr煤c nhi峄乽 m谩i, m谩i 膽a t岷g nh瓢: Bi峄噒 th峄 ho岷穋 c谩c ng么i nh脿 m谩i c贸 膽峄 d峄慶 l峄沶 c贸 膽岷穋 膽i峄僲 v峄 ki峄僽 d谩ng, k铆ch th瓢峄沜, m脿u s岷痗 gi峄憂g h峄噒 m谩i ng贸i th岷璽

Gi谩 t么n s贸ng ng贸i ruby

Nh矛n chung, t么n s贸ng ng贸i c贸 峄﹏g d峄g ch铆nh 膽峄 l峄 m谩i c谩c c么ng tr矛nh:

+ Nh脿 峄 d芒n d峄g: nh脿 c岷 4, Ki 峄憈, c峄璦 h脿ng, qu谩n 膬n, qu谩n c脿 ph锚, 鈥

+ C么ng nghi峄噋: nh脿 膬n, v膬n ph貌ng, h脿nh lang鈥

+ C么ng c峄檔g : b峄噉h vi峄噉, tr岷 y t岷, tr瓢峄漬g h峄峜, 峄 ban, c谩c ban ng脿nh鈥

+ Vui ch啤i gi岷 tr铆 : nh脿 thi岷縰 nhi, r岷 h谩t, c么ng vi锚n鈥

漂u 膽i峄僲 c峄 t么n s贸ng ng贸i

T岷 sao d貌ng t么n s贸ng ng贸i nh峄盿 l岷 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 l脿 b瓢峄沜 膽峄檛 ph谩 m峄沬 trong ng脿nh x芒y d峄眓g hi峄噉 nay? Nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲 n峄昳 b岷璽 sau 膽芒y ch岷痗 ch岷痭 l脿 l峄漣 gi岷 膽谩p c峄 th峄 nh岷 cho c芒u h峄廼 n脿y

+聽Tr峄峮g l瓢峄g nh岷: T么n s贸ng ng贸i gi煤p gi岷 t岷 tr峄峮g h啤n so v峄沬 vi峄嘽 l峄 b岷眓g ng贸i g岷h th么ng th瓢峄漬g. V矛 th岷 d峄 d脿ng h啤n trong vi峄嘽 v岷璶 chuy峄僴 c农ng nh瓢 thi c么ng.

V峄沬 tr峄峮g l瓢峄g si锚u nh岷 nh瓢 v岷瓂, d貌ng t么n l峄 n脿y s岷 gi煤p cho l峄眂 truy峄乶 xu峄憂g ph岷 m贸ng nh脿 膽瓢峄 gi岷 thi岷縰 m峄檛 c谩ch t么i 膽a. Nh峄 v岷瓂 m脿 gi煤p cho c么ng tr矛nh t膬ng 膽瓢峄 tu峄昳 th峄 l芒u h啤n. 膼岷 b岷 ch岷痗 ch岷痭 v脿 ki锚n c峄 trong qu谩 tr矛nh thi c么ng v脿 s峄 d峄g

+聽T铆nh th岷﹎ m末: Ra m岷痶 th峄 tr瓢峄漬g v峄沬 nhi峄乽 m脿u s岷痗 v脿 k铆ch th瓢峄沜 kh谩c nhau. N贸 gi煤p cho nh峄痭g ng么i nh脿 膽岷筽 c峄 b岷 t膬ng s峄 sang tr峄峮g v脿 膽岷硁g c岷 h啤n, tinh t岷 h啤n so m谩i t么n th么ng th瓢峄漬g.

V岷玭 gi峄 膽瓢峄 n茅t 膽瓢峄 c峄 k铆nh c峄 ng贸i truy峄乶 th峄憂g. Nh瓢ng l岷 mang trong m矛nh phong c谩ch c峄 c么ng tr矛nh hi峄噉 膽岷. 膼芒y ch岷硁g ph岷 l脿 m峄檛 s峄 h貌a h峄 v么 c霉ng 膽岷穋 bi峄噒 hay sao?

+聽Hi峄噓 qu岷 kinh t岷 cao: Ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆 so v峄沬 c谩c lo岷 ng贸i g岷h th么ng th瓢峄漬g m脿 v岷玭 b岷 膽岷 an to脿n. B峄焛 v矛 khi s峄 d峄g m谩i t么n s贸ng ng贸i nh峄盿 ruby, ch煤ng ta s岷 ti岷縯 ki峄噈 膽瓢峄 ti峄乶 nh芒n c么ng v岷璶 chuy峄僴, gi谩 th脿nh nguy锚n li峄噓, v脿 c谩ch l岷痯 膽岷穞 c煤ng nhanh h啤n, ti岷縯 ki峄噈 th峄漣 gian h啤n.

Ch铆nh v矛 v岷瓂, m谩i t么n gi岷 ng贸i ch铆nh l脿 l峄盿 ch峄峮 t峄慽 瓢u nh岷, v峄玜 ti岷縯 ki峄噈 v峄玜 膽岷 b岷 gi谩 r岷

M峄峣 chi ti岷縯 v脿 y锚u c岷 v峄 d峄媍h v峄, xin vui l貌ng li锚n h峄:

C么ng Ty TNHH S谩ng Chinh

Ch煤ng t么i chuy锚n cung c岷 c谩c lo岷 s岷痶, th茅p, t么n h脿ng ch铆nh h茫ng v峄沬 gi谩 c岷 瓢u 膽茫i nh岷 th峄 tr瓢峄漬g.

Tr峄 s峄 ch铆nh: S峄 43/7b Phan V膬n 膼峄慽, 岷 Ti峄乶 L芒n, B脿 膼i峄僲, H贸c M么n, TPHCM.ho岷穋 qua聽b岷 膽峄.

Chi nh谩nh 1: 46/1 khu ph峄 5 鈥 s峄 6 鈥 Ph瓢峄漬g Linh T芒y 鈥 Th峄 膼峄ヽ

Chi nh谩nh 2: 33D Thi锚n H峄 D瓢啤ng 鈥 Ph瓢峄漬g 1 鈥 G貌 V岷

Chi nh谩nh 3: 16F 膼瓢峄漬g 53, Ph瓢峄漬g T芒n Phong, Qu岷璶 7

Chi nh谩nh 4: 75/71 L媒 Th谩nh T么ng 鈥 Ph瓢峄漬g T芒n Th峄沬 H貌a 鈥 Qu岷璶 T芒n ph煤

Chi nh谩nh 5: 3/135, 岷 B矛nh Thu岷璶 1 鈥 X茫 Thu岷璶 Giao, Huy峄噉 Thu岷璶 An, Thu岷璶 Giao, Thu岷璶 An, B矛nh D瓢啤ng

Hotline: 0907 137 555 鈥 0949 286 777

Mail:聽thepsangchinh@gmail.com

Website:聽khothepmiennam.vn

B脿i vi岷縯 li锚n quan